5 vragen aan Ilias over het opstellen van een jaarrekening
Kennis 10 februari 2023

5 vragen aan Ilias over het opstellen van een jaarrekening

Een jaarrekening is een samenvatting van het financiële boekjaar van je bedrijf, als onderdeel van het jaarverslag. Met een jaarrekening sluit je het jaar administratief af. Belangrijk is dan ook dat je administratie compleet is bijgewerkt, voordat je de jaarrekening opstelt. Aan het begin van het jaar hebben we het bij Michels druk met het opstellen van jaarrekeningen voor onze klanten. Een mooi moment om dit onderwerp eens uit te lichten. Dit keer geeft Ilias antwoord op vijf veel gestelde vragen over het opstellen van een jaarrekening. Doe er je voordeel mee!

Waarom moet je een jaarrekening opstellen?

Ilias: “Daar zijn een aantal redenen voor. Ten eerste doe je het voor jezelf, als ondernemer, om inzicht te krijgen in de financiële gang van zaken van je onderneming. Ten tweede zijn de balans en resultatenrekening van de jaarrekening ook een belangrijk uitgangspunt voor je belastingaangifte. Ten derde kan de Belastingdienst bij een onderzoek of controle de jaarrekening opvragen. De vierde reden is dat je de jaarrekening ook kunt gebruiken om financiële verantwoording af te leggen aan externe financiers. Tot slot stelt ook de KvK het de meeste bedrijven verplicht om ieder jaar een jaarrekening te deponeren.”

Welke bedrijven zijn verplicht om een jaarrekening te deponeren?

Ilias: “Hier op de website van de KvK zie je een overzicht van alle rechtsvormen die verplicht zijn om te deponeren. Grofweg komt het erop neer dat ieder bedrijf dit verplicht is, behalve een eenmanszaak. Door je jaarrekening bij de KvK te deponeren komt de financiële informatie van je onderneming beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.”

“Een eenmanszaak is dus niet verplicht om een jaarrekening op te stellen en deponeren, maar toch adviseren wij dit wel. Zoals ik ook aan het begin al zei, geeft een jaarrekening goed inzicht in de financiële status van je bedrijf. Meer dan je kunt opmaken uit een balans en resultatenrekening. Met dat inzicht kun je ook beter keuzes maken en sturing geven aan je bedrijf.”

Waar moet een jaarrekening aan voldoen?

Ilias: “Een jaarrekening bestaat sowieso uit een balans, winst- en verliesrekening, waarderingsgrondslagen en toelichting. Een kasstroomoverzicht en kengetallen zijn niet verplicht, maar wordt wel vaak gedaan. Je bedrijfsgrootte is bepalend voor de vraag welke financiële informatie je openbaar moet maken. Hoe groter je bedrijf, hoe meer informatie je moet deponeren bij de KvK. Er zijn vier categorieën: micro, klein, middelgroot en groot. Check hier op de website van de KvK het verschil tussen de categorieën en de verplichting per bedrijfsklasse.”

“Bij Michels adviseren wij onze klanten over de gewenste inhoud van de jaarrekening. Goed om te weten is dat Michels aangesloten is bij NOAB. De jaarrekeningen die we opstellen zijn dus ook voorzien van een NOAB-samenstellingsverklaring.”

Wanneer moet je een jaarrekening opstellen?

Ilias: “Zodra het boekjaar is verstreken kun je de jaarrekening opstellen. Je hebt de jaarrekening sowieso nodig voor de belastingaangifte. De KvK stelt dat de jaarrekening in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn, maar in veel gevallen geldt 10 maanden, zoals hier op de website van de KvK beschreven: De wet heeft als uitgangspunt dat als alle aandeelhouders ook bestuurders zijn, de ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen meteen tot vaststelling leidt. In dit geval vervallen de 2 maanden tijd voor vaststelling. Voor een bv betekent dit dat je deponeert binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 november (10 maanden + 8 dagen).
 
“Ons advies is om je jaarrekening snel op te stellen. Hoe eerder de jaarrekening af is, des te beter kun jij je als ondernemer op je core business focussen. Om dit voor elkaar te boksen houden we gedurende het jaar een vinger aan een pols of de administratie up to date is. Dat maakt het afsluiten van het boekjaar een stuk efficiënter.”

Is het bespreken van de jaarrekening belangrijk?

Ilias: “Ja. We bieden het onze klanten standaard ieder jaar aan. In zo’n persoonlijk gesprek geven we toelichting op de jaarrekening, hebben we tijd voor vragen en kunnen we het samen over opvallend heden hebben. Waarom zijn je kosten gestegen? Waarom is het resultaat van dit jaar beter of minder dan vorig jaar? Er komen tijdens een persoonlijk, fysiek gesprek altijd net wat meer dingen op tafel, zoals de toekomstvisie. Waar sta je nu met je bedrijf en als ondernemer? Waar wil je naartoe? Al pratende komen we vaak samen tot waardevolle inzichten. Dus ja, het bespreken van de jaarrekening is zeker belangrijk. We raden onze klanten dan ook aan om dit te doen!”
* Verplichte velden