Eindejaarstips voor administratie en belasting
Kennis 01 december 2022

Eindejaarstips voor administratie en belasting

Het is de tijd van het jaar voor afvinklijstjes, om ‘schoon’ het jaar af te sluiten én voorbereid het nieuwe jaar in te gaan. Register Belastingadviseurs (RB) deelt ieder jaar een uitgebreid document met eindejaarstips voor ondernemers en particulieren. Ook dit jaar hebben we de RB-special in ons bezit, van wel 35 pagina’s! De tips lopen uiteen van het controleren van huwelijkse voorwaarden, het doen van groene beleggingen, tot het melden van betalingsonmacht en het omzetten van niet te verrekenen AB-verlies in korting. Geen zorgen, je hoeft geen 35 pagina’s door te spitten, dat doen wij voor je. Je kunt erop vertrouwen dat ons team altijd op de hoogte is.

In dit artikel lichten we zes tips voor je uit. Ben je nieuwsgierig naar de rest van de tips, of heb je behoefte aan persoonlijk administratief of fiscaal advies om het jaar goed af te sluiten? Aarzel dan niet, mail of bel Rianne: rianne@michelsbv.nl

1. Verkoop eigen woning: stel eigendomsoverdracht uit tot ná de jaarwisseling

Verkoop je binnenkort je eigen woning? Dan is het voordelig om de eigendomsoverdracht uit te stellen tot ná de jaarwisseling als je nog geen andere eigen woning hebt gekocht waarvoor je de verkoopopbrengst van je huidige woning wilt aanwenden. Als je de woning nog dit jaar verkoopt en notarieel levert, behoort de opbrengst tot het vermogen in box 3. Door pas ná de jaarwisseling je woning te leveren, blijft dit per 1 januari 2023 buiten aanmerking voor de vermogensrendementsheffing.
 
Wil je een eigen woning kopen en financieren met een flink bedrag aan eigen vermogen? Dan geldt het omgekeerde. In dat geval gaat je vermogen in box 3 over naar box 1, waardoor het juist gunstig is om nog vóór de jaarwisseling de woning te laten leveren.

2. Dga’s: beoordeel je gebruikelijk loon

Ben je directeur-grootaandeelhouder (dga)? Dan word je geacht ten minste een ‘gebruikelijk’ loon te hebben. Je stelt dit loon zelf vast. Het gebruikelijk loon is in 2022 ten minste gelijk aan het hoogste van de drie volgende bedragen:
- 75% van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’
- het hoogste loon van de overige werknemers binnen de onderneming, of daarmee verbonden lichamen
- € 48.000

Soms mag je een lager gebruikelijk loon hanteren dan € 48.000. Bijvoorbeeld als je slechts in deeltijd werkt voor je bv. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je daadwerkelijk minder dan 40 uur per week werkt. En dat het evenredig deel van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het hoogste loon van je werknemer lager is dan € 48.000.

Per 1 januari 2023 wordt de zogenoemde doelmatigheidsmarge van 75% afgeschaft. Dan geldt als norm 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Mogelijk moet je gebruikelijk loon voor 2023 hierdoor naar boven worden bijgesteld. Het gebruikelijk loon wordt in 2023 waarschijnlijk bijgesteld naar € 51.000, volgens eerder gepresenteerde kabinetsplannen. Deze wijziging is nog niet officieel gepubliceerd en daarom maken wij hierop nog een voorbehoud.

3. Voorkom discussie, stel altijd een goede leningsovereenkomst op

De Belastingdienst heeft de laatste jaren veel aandacht voor leningen tussen vennootschappen. Als de lening niet op zakelijke voorwaarden is verstrekt, dan is de lening onzakelijk. Van een onzakelijke lening kan sprake zijn als geen aflossingsschema is overeengekomen, of als aan de schuldeiser onvoldoende zekerheden zijn verstrekt. Is sprake van een onzakelijke lening, dan is een verlies op die lening niet aftrekbaar van de winst.

Om te voorkomen dat een lening onzakelijk is, moet je allereerst een leningsovereenkomst opstellen. Zorg dat je goede afspraken maakt over de te betalen rente en aflossing en over zekerheden voor de schuldeiser. Dit geldt ook als de lening wordt verstrekt tussen de vennootschap en de aandeelhouder-natuurlijk persoon.

4. Betaal premies voor lijfrente op tijd

Heb je een extra potje nodig voor je oude dag? Dan is een lijfrente misschien een goede optie. Met een lijfrente spaar je voor extra inkomen naast of in plaats van pensioen. De betaalde premie of inleg mag je aftrekken. Wil je de premies aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting 2022? Dan moet je de lijfrentepremie of inleg wel vóór 31 december 2022 betalen.

5. Zelfstandigen: zorg voor een urenadministratie

Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale tegemoetkomingen voor IB-ondernemers. Denk aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de oudedagsreserve, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek. Je moet aannemelijk maken dat je in een kalenderjaar ten minste 1.225 uur aan de onderneming hebt besteed. Ben je geen startende ondernemer (meer) en verricht je naast het werk voor je onderneming nog andere werkzaamheden (in of buiten dienstbetrekking), dan moet je ook aannemelijk maken dat van de voor werkzaamheden beschikbare tijd meer dan de helft is besteed aan je onderneming.

6. Denk na over samenstelling vermogensbestanddelen in box 3 op 1 januari 2023

Deze tip is wat complexer om toe te lichten. We doen een poging aan de hand van een aantal voorbeelden, maar aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen voor vragen en advies. We helpen je graag! 

Wanneer je box 3 vermogen bezit dat onder de overige bezittingen valt, dan wordt hier een hoog fictief rendement aan toegekend. Heb je ook nog een bv met overtollige liquide middelen, dan kan het verstandig zijn geld vanuit de bv uit te lenen aan privé. Doordat het fictieve rendement op het spaargeld lager is dan het (negatieve) fictieve rendement op schulden, daalt het totale fictieve rendement. Het resultaat is dat je minder belasting betaalt. Let op, het geld moet wel drie maanden op de privérekening blijven staan!
 
Heb je nog een openstaande schuld die je moet betalen met geld dat je op de bank hebt staan? Stel dit dan uit tot na 31 december. Het (negatieve) fictieve rendement op schulden is immers hoger dan het fictieve rendement op spaargeld. Moet je nog een schuld terugbetalen met geld dat je hebt belegd, doe dit dan nog vóór 1 januari 2023. Het fictieve rendement daalt doordat het rendement over overige bezittingen hoger is dan over de schulden.

Heb je veel overige bezittingen waar veel schulden tegenover staan, waardoor je per saldo maar een beperkt vermogen hebt, dan kan het toch vervelend uitpakken, doordat het fictieve rendement op de overige bezittingen veel hoger is dan op de schulden. Het wegschenken van een relatief klein deel van het vermogen kan ervoor zorgen dat er veel belasting bespaard wordt. Het weggeschonken vermogen wordt zo binnen enkele jaren weer terugverdiend door een lagere belastingaanslag.

Heb je een vraag over deze tips? Of een andere vraag? Aarzel niet. Neem contact met ons op, we helpen je graag! 
* Verplichte velden