Tips voor dividenduitkeringDGA
Kennis 15 januari 2022

Tips voor dividenduitkeringDGA

Dividend uitkeren of loon uitbetalen, als dga kun je op deze twee manieren geld uit je bv halen. Waarom zou je voor dividenduitkering kiezen? En hoe keer je dividend uit? Uitleg en tips van Michels BV. 

Dividend en vennootschapsbelasting: hoe zit het ook alweer? 

Om dividend uit te keren, moet je winst maken met je bv. Of in ieder geval moet de bv een positieve algemene reserve hebben. Winsten worden eerst belast met vennootschapsbelasting. De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting is per 1 januari 2022 verhoogd van € 245.000 naar € 395.000. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten in de eerste tariefschijf is 15% gebleven. Het tarief voor winsten die vallen in de tweede tariefschijf is per 1 januari 2022 verhoogd van 25% naar 25,8%. Zie hier alle belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2022 op een rij

Het verschil tussen salaris en dividend 

Het is voor een dga soms aantrekkelijker om dividend uit te keren dan om salaris uit te betalen. Mede hierom is het fictieve dga-salaris vastgesteld. Het dga-salaris voor 2022 is minimaal € 48.000. Dat is € 1.000 hoger dan vorig jaar. Heb je medewerkers die meer verdienen dan jij? Dat mag ook niet als dga, op enkele uitzonderingen na. Je moet jezelf hetzelfde betalen als je best verdienende medewerker, maar ten minste € 48.000 bruto per jaar. Ben je een startende ondernemer? Dan kun je aanspraak maken op ontheffing. Wij helpen je graag dit verzoek in te dienen! 
 
Wanneer je loonbelasting betaalt (box 1), betaal je in 2022 over de eerste € 69.399 brutosalaris 37,07% belasting. Alles wat je verdient boven dit bedrag wordt met 49,05% belast, daarbij gaan we ervan uit dat je nog geen AOW ontvangt. Wil je jezelf meer uitkeren? Dan kun je alles boven de € 69.399 beter laten belasten als dividend dan als loon. Het totale belastingpercentage dat je kwijt bent aan het betalen van vennootschapsbelasting en dividendbelasting is aanzienlijk lager dan de loonbelasting van 49,05%. Maar misschien zelfs al eerder als je ook nog eens rekening houdt met de afbouw van de heffingskortingen. Kortom, dit is maatwerk en voor iedereen anders. Behoefte aan een rekenvoorbeeld? Neem contact met ons op, dan maken we het graag inzichtelijk voor je.  

4 aandachtspunten bij dividenduitkering 

1. Leg de dividenduitkering schriftelijk vast 
Leg zowel het besluit van de algemene vergadering tot dividenduitkering als de goedkeuring van het bestuur schriftelijk vast. Op basis van welke cijfers en andere gegevens besluit het bestuur dividend uit te keren? Denk hierbij ook aan de verplichte uitkeringstoets. Leg het vast en voorkom zo aansprakelijkheidsstelling. 
 
2. Houd rekening met de Wet excessief lenen 
Per 1 januari 2023 treedt de zogenoemde ‘Wet excessief lenen’ in werking. Alle schulden aan je bv, met uitzondering van bepaalde eigenwoningschulden, worden boven een bedrag van € 500.000 belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Alsof er dus sprake is van een dividenduitkering. Breng vóór 31 december 2023, de eerste peildatum, de schulden aan de bv zoveel mogelijk terug. Als het kan onder het bedrag van € 500.000. 
 
3. Pas de voorlopige aanslag aan 
Voorkom dat je belastingrente verschuldigd bent over de later bij te betalen inkomstenbelasting, pas op tijd de voorlopige aanslag aan. Je bent namelijk privé inkomstenbelasting verschuldigd, weliswaar verrekend met de afgedragen dividendbelasting.  
 
4. NOW-regeling? Dat verandert de spelregels! 
Maak je tijdens de coronacrisis gebruik van de NOW-regeling? Dan zijn de spelregels voor dividenduitkering anders. Een uitkeringsverbod moet voorkomen dat de NOW-subsidie wordt gebruikt voor de uitkering van dividend of bonussen. Schend je dit uitkeringsverbod? Dan moet je de gehele subsidie terugbetalen. 

Persoonlijk advies dividenduitkering 

Je ziet het, er zijn nogal wat voorwaarden om rekening mee te houden, voordat je dividend kunt uitkeren. We adviseren je dan ook om je situatie goed door te rekenen. Heb je overal rekening mee gehouden? Zie je niets over het hoofd? Wij denken graag met je mee!
* Verplichte velden