Nieuws

Bij Michels Administratie & Belastingadvies blijven we graag goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen, maar we willen jou ook graag op de hoogte houden. Zeer regelmatig plaatsen wij nieuwsberichten. Via onze themadossiers vind je snel informatie over specifieke onderwerpen. Staat wat je zoekt er niet bij of kan je het niet vinden vraag het ons dan. We helpen je graag verder.

22 augustus 2017
Afschrijving goodwill geweigerd
Rechtbank Noord-Nederland vindt dat een bv niet aannemelijk heeft gemaakt dat een deel van de koopsom betrekking had op goodwill. Dat in de akte van levering de koopsom wordt gesplitst en daarin een bedrag voor goodwill is opgenomen, vindt de rechtbank niet van belang. De afschrijving op goodwill is terecht gecorrigeer...
Lees meer
22 augustus 2017
Ten onrechte aansprakelijkstelling dga
Een dga is ten onrechte aansprakelijk gesteld voor de loonheffingsschulden van zijn bv. Niet aannemelijk is gemaakt dat sprake was van kennelijk onbehoorlijk bestuur van de dga dat ertoe heeft geleid dat betalingsonmacht bij de bv was ontstaan. Na een boekenonderzoek legt de inspecteur naheffingsaanslagen loonheffingen...
Lees meer
22 augustus 2017
Personeelstekort dreigt voor Nederlands bedrijfsleven
Eén op de zes ondernemers meldt personeelstekort als een belemmering voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten. Zo blijkt aan het begin van het derde kwartaal. De toenemende vraag naar geschikt personeel valt samen met de gestaag aantrekkende economie. Dit blijkt ook uit het ondernemersvertrouwen, dat op het hoog...
Lees meer
17 augustus 2017
Inhoudingsplichtige mag vertrouwen op adviseur
Een inhoudingsplichtige, die zich laat bijstaan door een adviseur, hoeft zich volgens de Hoge Raad niet te verdiepen in de formele eisen voor afdrachtvermindering. Er kan hem dan ook geen boete wegens grove schuld worden opgelegd omdat niet aan de formele eisen is voldaan. Een inhoudingsplichtige heeft in de jaren 2009...
Lees meer
Offerte aanvragen Direct contact? Bel 0180 31 06 67