Nieuws

Bij Michels Administratie & Belastingadvies blijven we graag goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen, maar we willen jou ook graag op de hoogte houden. Zeer regelmatig plaatsen wij nieuwsberichten. Via onze themadossiers vind je snel informatie over specifieke onderwerpen. Staat wat je zoekt er niet bij of kan je het niet vinden vraag het ons dan. We helpen je graag verder.

13 december 2018
Verkoper deelneming mag kwijtscheldingsverlies niet aftrekken
Als een holding-bv een deelneming verkoopt en de koper van deze deelneming verstrekt een lening die verband houdt met de verkoop, mag de holding een verlies uit een eventuele latere kwijtschelding niet aftrekken. Zo’n kwijtscheldingsverlies valt namelijk onder de deelnemingsvrijstelling. Het ging in deze zaak om een ho...
Lees meer
13 december 2018
Franchisewet in consultatie
De Wet franchise, met daarin regels voor de samenwerking tussen franchisegevers en -nemers, is in consultatie gegaan. Met het voorstel wil het kabinet franchisenemers beter beschermen. De voorgestelde wettelijke regeling richt zich op franchisegevers en franchisenemers, voorafgaand aan en tijdens hun samenwerking. Het ...
Lees meer
12 december 2018
Lening voor ondernemingsactiviteiten is geen privélening
Als een ondernemer een lening krijgt aangeboden die hij mede kan gebruiken om zijn verplichtingen volgens een zakelijke overeenkomst na te komen, behoort deze lening tot het verplichte ondernemingsvermogen. In deze zaak was de belastingplichtige een specialist op het gebied van complexe projectfinancieringen. Een Limit...
Lees meer
12 december 2018
Gelijkere beloning zzp'ers en werknemers noodzakelijk
Volgens het Internationaal monetair fonds (IMF) moeten de verschillen tussen werknemers met een vast of tijdelijk contract en zzp'ers worden verkleind. Ook zouden de lonen omhoog moeten, stelt het IMF in een rapport over Nederland. In het rapport geeft het IMF ook aan dat het tijd is om het pensioenstelsel te hervormen...
Lees meer
Offerte aanvragen Direct contact? Bel 010 3074899