17 april 2018

25 mei 2018: Algemene verordening gegevensbescherming

Het kan je niet zijn ontgaan. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Achter de schermen zijn wij de afgelopen periode erg druk geweest om onze gegevensbescherming en beveiliging nog een keer onder de loep te nemen, zowel binnen onze organisatie als in de samenwerking met onze softwareleveranciers en systeembeheerder.

Beveiliging

Ondanks dat onze beveiligingsmaatregelen al met regelmaat werden getoetst hebben we nu extra gelet op de relatie met de AVG. Dit leidt ertoe dat wij intern en op onze website enkele kleine wijzigingen zullen doorvoeren. Hiervan merken onze relaties niets, echter deze wijzigingen zorgen ervoor dat ons kantoor vanaf nu AVG proof is en dat wij, maar ook onze cliënten zich nog meer bewust zullen zijn van de bescherming van persoonsgegevens. 

Verwerkersovereenkomst

Een belangrijk begrip in de AVG is de verwerkersovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de verantwoordelijke en de verwerker van de persoonsgegevens. Wij hebben ons (via onze branchevereniging NOAB) collectief laten adviseren over onze positie. Hierbij hebben wij vastgesteld dat Michels administratie & Belastingadvies slechts de rol van verwerker van persoonsgegevens heeft bij het verzorgen van de salarisadministratie. Bij andere werkzaamheden treden wij op in de rol van verantwoordelijke.

Omdat wij voor veel cliënten de salarisadministratie verzorgen hebben wij een modelovereenkomst opgesteld, hierin zijn onder andere de wijze van verwerking, beveiliging, geheimhouding en beveiligingsmaatregelen schriftelijk vastgelegd. Deze overeenkomst zullen wij binnenkort aan alle werkgevers toezenden ter ondertekening.

Meer weten?

Wil je meer weten over de AVG en wat dit voor jouw bedrijf betekent? Kijk dan snel op de website van de autoriteit persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Of ben je benieuwd naar jouw kennis van de nieuwe wetgeving? Bekijk dan de toets van Sqillzer www.toetsprivacy.nu

Advies
Heb je behoefte aan advies over dit onderwerp? Neem dan contact op met Peter Michels (peter@michelsbv.nl)
Ons eerste advies: verdiep je erin, voor je het weet is het 25 mei en je hebt er sneller mee te maken dan je wellicht denkt!