25 maart 2020

Update Coronavirus #5 25.03.2020

Na de 1e corona update nu alweer de 5e update. Op alle gebieden volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Op financieel en fiscaal gebied blijven wij de ontwikkeling op de voet volgen om iedereen middels deze nieuwsbrief zo goed mogelijk te informeren.

De diverse maatregelen worden op dit moment uitgewerkt. De formelen loketten zijn echter nog niet (allemaal) opengesteld. Zodra dit het geval is zullen wij hierover natuurlijk direct informatie verstrekken. Ondertussen zijn de gemeenten wel gestart om voorlopige regeling op te starten voor ondernemers die acuut in betalingsproblemen komen als gevolg van de huidige crisis.

Compensatieregeling getroffen sectoren
Meerdere bedrijven kunnen gebruik maken van het noodloket. De regeling staat nu ook open voor visagisten en nagelstudio’s, naast eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, reisbranche, kappers, schoonheidssalons, sauna’s, casino’s en seksclubs. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

Bijstand voor zelfstandigen

Voor de bijstand voor zelfstandigen vanwege het coronavirus heeft het Rijk een nieuwe regeling gemaakt: de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Ben je financieel in de knel gekomen vanwege het coronavirus en heb je financiële ondersteuning nodig, dan kun je bij de gemeente waarin je woont ondersteuning aanvragen. Er gelden de volgende eisen:

  • * Je bent vóór 1 januari 2020 gestart met je bedrijf (inschrijving KvK)
  • * Je werkt meer dan 1.225 uur per jaar in je bedrijf (ca. 25 uur per week)
  • * Je bent 18 jaar of ouder en niet met pensioen;
  • * Je woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
  • * Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • * Je bedrijf of zelfstandig beroep oefen je in Nederland uit;
  • * Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf (zoals inschrijving Handelsregister KvK).

De aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden aangevraagd, als je al op 1 maart jl. in de financiële problemen bent gekomen door de Corona-maatregelen.

De inkomensondersteuning geldt voor maximaal 3 maanden en hoef je niet terug te betalen. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517,–. De lening moet je wel terugbetalen. Het rentepercentage is nog niet bekend maar zal in ieder geval lager liggen dan de 8% die voor de Bbz geldt.

De Tozo-regeling geldt tot 1 juni 2020. Dus ook als je pas in mei a.s. in financiële problemen komt, kun je nog een aanvraag indienen.

Het streven van de gemeenten is om binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag je te laten weten of je voor de regeling in aanmerking komt. Lukt dat niet, dan kan de gemeente een voorschot geven.


Gemeentelijke belastingen

Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden voor tijdelijke tegemoetkoming voor jou voor de lokale belastingen:

Als je van jouw gemeente belastingaanslagen hebt ontvangen voor je bedrijf (bijvoorbeeld onroerende zaak belasting), dan kun je uitstel van betaling vragen. Gemeenten kunnen zelf actie nemen en je hierover informeren, zij kunnen ook later in het jaar pas de aanslagen gaan sturen. Ook kan de gemeente op basis van de zogenaamde ‘hardheidsclausule’ opgelegde aanslagen intrekken, als overduidelijk is dat je niets kan betalen, al is dit het uiterste middel voor gemeenten.

Neem contact op met je gemeente om de mogelijkheden na te vragen, ook als er nu betalingsregelingen lopen. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is in overleg met elkaar om zoveel mogelijk één standpunt hierin te nemen. Dit overleg is nog gaande.


Uitstel van betaling belastingen
Uitstel van betaling van belastingen hoeft niet bij voorbaat te worden aangevraagd. Bij uitblijven van tijdige betalingen van belastingen zal de belastingdienst een naheffingsaanslag (zonder boete) opleggen. Het blijft dus zaak aangiftes waarvoor geen uitstel geldt (met name omzetbelasting en loonheffing) wel tijdig in te dienen. Nadat door de belastingdienst uitstel is aangevraagd kan er uitstel van betaling worden aangevraagd voor minimaal drie maanden.

Acute betalingsproblemen
Wanneer je door de maatregelen vanwege de Corona crisis als ondernemer in acute betalingsproblemen bent gekomen of dreigt te komen, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of direct met je vaste contactpersoon. We zullen dan met elkaar bekijken welke maatregelen we al voorlopig kunnen inzetten.
* Verplichte velden