23 mei 2018

Werkzaamheden zzp-er aangemerkt als onderneming

Prettige uitspraak van het Hof Den Haag voor ZZP-ers. 
X (belanghebbende) houdt zich als zelfstandige zonder personeel (zzp-er) bezig met het draaien en toppen van paprika’s.
In geschil is of de inkomsten van X dienen te worden aangemerkt als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden.
Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de door X met zijn werkzaamheden verworven inkomsten niet als winst uit onderneming kunnen worden aangemerkt.
X heeft hoger beroep ingesteld en Hof Den Haag verklaart dat gegrond.
Volgens het Hof kan X als ondernemer worden aangemerkt omdat hij zijn werkzaamheden zelfstandig en voor eigen rekening verricht en daarbij ondernemersrisico loopt. Er zijn in het onderhavige geval voldoende feitelijke kenmerken van een zelfstandig uitgeoefend beroep aanwezig. Zo loopt X het risico van aansprakelijkstelling bij schade en/of wanprestatie, het risico dat de opbrengsten van zijn activiteiten hoger of lager kunnen uitvallen onder meer naar gelang meer of minder diensten van X zouden worden gevraagd en het risico dat zijn inschatting van de benodigde werkzaamheden al naar gelang de weersinvloeden ertoe leidt dat hij langere of kortere tijd bezig is met het afronden van de aangenomen werkzaamheden. Voorts staat vast dat X voldoende zelfstandigheid bezit ten opzichte van de opdrachtgevers en hij niet slechts incidenteel opdrachten aanvaardt, doch streeft naar continuïteit in het verkrijgen van verschillende opdrachten en aldus ondernemersrisico loopt.
Hof Den Haag, 8 mei 2018, 17/00560, ECLI:NL:GHDHA:2018:1184