Offerte aanvragen

Onderstaand tref je het formulier "goedkeuring fiscale aangifte" aan. Wij adviseren je de verstrekte stukken en aangifte inhoudelijk goed te controleren en je ervan te verzekeren dat de inhoud duidelijk is. Bij onduidelijkheden raden wij je aan een afspraak met ons te maken om de aangifte toe te laten lichten.
Ik ga akkoord met de:
Verklaring
Hierbij verklaar ik bekend te zijn met de inhoud van de aangifte en verklaar ik dat de fiscale consequenties van deze aangifte bij mij bekend zijn. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde fiscale aangifte berust bij mij of het bestuur van de vennootschap. Michels Administratie & Belastingadvies heeft haar opdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitshandboek. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in volledige en absolute zekerheid omtrent de getrouwheid van de aangifte.