Offerte aanvragen

Het kantoor van Michels Administratie & Belastingadvies is zeer centraal gelegen in Zuid-Holland. Vanuit de omgeving Rotterdam tot Gouda en Den Haag zijn wij zeer goed bereikbaar, met slechts enkele minuten afstand van de A20 (afrit 17). Er is ruime en gratis parkeergelegenheid voor de deur. Naast de fysieke bereikbaarheid is ons kantoor naast telefonisch ook via digitale snelweg zeer goed bereikbaar. Wanneer je een mail stuurt naar info@michelsbv.nl krijg je tijdens werkdagen altijd direct een terugkoppeling. Wel zo makkelijk als je met een dringend vraagstuk zit.
Ik ga akkoord met de:
Verklaring
Hierbij verklaar ik bekend te zijn met de inhoud van de aangifte en verklaar ik dat de fiscale consequenties van deze aangifte bij mij bekend zijn. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde fiscale aangifte berust bij mij of het bestuur van de vennootschap. Michels Administratie & Belastingadvies heeft haar opdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitshandboek. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in volledige en absolute zekerheid omtrent de getrouwheid van de aangifte.